کد خبر: 12682
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 دی 1396 - 15   9 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

شهردارمحترم ومسئول كميسيون عمران شورا به همراه مهندس عمران شهرداري از روند پيشرفت پروژه مسقف نمودن كانال دفع آبهاي سطحي جنب بهداشت بازديد بعمل آوردند.

شهرداری دالکی