کد خبر: 12693
تاریخ انتشار: سه شنبه 3 بهمن 1396 - 11   23 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

ديدار از پرستاران در ميلاد حضرت زينب (س)

درروز ميلاد ام المصائب وپرچمداركربلاحضرت زينب كبري(س)بخشدارمحترم مركزي ،امام جمعه محترم،شهردارمحترم واعضاء محترم شوراي اسلامي شهر به منظور قدرداني وگراميداشت مقام پرستار به ديداربااين عزيزان درمركز بهداشت شهررفتند وبادادن لوح سپاس از زحمتهاي اين عزيزان قدرداني بعمل آوردند./

درادامه شهردار همرا ه خانم دانش عضو كميسيون فرهنگي شورا از بيمارستان برازجان نيز بازديد داشتند

شهرداری دالکی