کد خبر: 12699
تاریخ انتشار: دوشنبه 9 بهمن 1396 - 12   29 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

شهردارمحترم همراه ا خانم دانش رئيس محترم كميسيون فرهنگي شورا ازمدارس شهر ديدار داشتند.

دراين ديدار صميمي كه ابتدا از مدرسه دخترانه شهيد عدالت شروع شد ،شهردارمحترم با دانش آموزان ومربيان آنها در كلاس درس ملاقات داشت واز نزديك با سفيران سلامت مدارس وشهردار كلاس آشنا شد،دانش آموزان به شرح وظايف خود پرداختند ،شهردار نيز دانش آموزان را به پاكيزه نگه داشتن كوچه ومحل زندگي خود توصيه نمودند .

ديدار دوم از مدرسه شهيد مطهري بود كه جناب دكتر در نماز جماعت مدرسه  شركت فرمودند ،بعد از نماز مدير مدرسه درخواستهايي داشتند كه دراين خصوص شهردار قول هاي مساعدي به مدير مدرسه دادند ،شهردار نيز دانش آموزان را به علم وادب آموزي توصيه نمودند.

شهرداری دالکی