کد خبر: 12689
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 دی 1396 - 15   17 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

عميات پاكسازي وآماده سازي مسير همايش كوهپيمايي خانوادگي توسط واحد خدمات شهري

شهرداری دالکی