کد خبر: 16773
تاریخ انتشار: پنج شنبه 20 دی 1397 - 21:30   10 January 2019
ارسال به دوستان
الف الف

استعلام خرید و اجرا و اصلاح نمای پارکینگ های مکانیزه

موضوع : استعلام خرید و اجرا و اصلاح نمای پارکینگ های مکانیزه
 
طبقه بندی موضوعی : شرکت ترافیک هوشمند الیت
تاریخ شروع مناقصه / استعلام :
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مهلت تحویل پیشنهاد تا :
۱۱:۰۰:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۴
 
تاریخ پایان دریافت اسناد :
۱۳۹۷/۱۰/۲۴۰۹:۰۰:۰۰
مبلغ براورد اولیه :   0   ریال    معادل :  صفرریال
مبلغ ضمانت نامه :   0  ریال    معادل :  صفرریال
هزینه آگهی در روزنامه :   
استعلام خرید و اجرا و اصلاح نمای پارکینگ های مکانیزه
هزینه اسناد :    مبلغ :      ریال    معادل :  صفرریال
محل دریافت اسناد: سایت ets.mashhad.ir
محل تحویل پیشنهاد :   مشهد - خیابان خسروی -پارکینگ طبقاتی - طبقه شش    تلفن :  05132283214
زمان بازگشایی پاکات :   ۱۳۹۷/۱۰/۲۴۱۳:۰۰:۰۰
شهرداری دالکی