کد خبر: 12728
تاریخ انتشار: سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 - 23   1 May 2018
ارسال به دوستان
الف الف

روز کارگر

بمناسبت يازده ارديبهشت روز کار وکارگر از کارگران زحمتکش شهرداري بااهدا لوح تقديرباحضور معاونين دفتر امور شهري وشوراهاي استانداري،جناب شهردار ،اعضاء شوراي شهر وروساي ادارجات شهر قدرداني بعمل آمد.

شهرداری دالکی