کد خبر: 12683
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 دی 1396 - 16   9 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

شهردارمحترم ومسئول كميسون عمران شورا از معضلات بوجودآمده از دفع آبهاي روان درخيابان معلم بازديد وبا الويت دردستور كار شهرداري قرار گرفت.

شهرداری دالکی