کد خبر: 17789
تاریخ انتشار: سه شنبه 7 اسفند 1397 - 14   26 February 2019
ارسال به دوستان
الف الف

تقدیر از زحمات مهندسان

بمناسبت پنجم اسفند

بمناسبت پنجم اسفند روز مهندس صورت گرفت:

بمناسبت ۵ اسفند روز مهندس از مهندسان زحمتکش شهرداری آقایان معیری،فردمنش و تیموری با اهدا لوح سپاس توسط شهردار و ریاست شورا قدر دانی بعمل آمد .

شایان ذکر است علت تاخیر در این امر مهم بازدید جناب ستوده معاونت محترم عمرانی استانداری از شهر و حضور شهردار درجلسات متعدد فرمانداری بوده است

.

شهرداری دالکی