کد خبر: 19839
تاریخ انتشار: یکشنبه 8 دی 1398 - 10   29 December 2019
ارسال به دوستان
الف الف

شناساندن قابلیت ها و پتانسیل های شهر دالکی در استان وکشور

اولین جلسه شورای شهر پیرامون برگزاری آئین ۵ اسفند روز دالکی در جلسه امروز شورای شهر دالکی که با حضور امام جمعه، شهردار،ریاست و اعضای شورای شهر شرکت داشتند ضمن گرامیداشت یوم الله ۹دیماه، علاوه بر بررسی نامه ها و درخواست های شهروندان، موضوع مهم برگزاری آئین ۵ اسفند روز دالکی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

موارد مهم مورد بحث که اکثریت به آن تاکید داشتند:

شناساندن قابلیت ها و پتانسیل های شهر دالکی در استان وکشور

استفاده از نظریات صاحب نظران در برنامه ریزی جهت برگزاری این روز مهم

در پایان جلسه مهندس جاودانی شهردار محترم بعنوان دبیر برگزاری ۵ اسفند روز دالکی معرفی گردید

.

شهرداری دالکی