کد خبر: 19840
تاریخ انتشار: دوشنبه 9 دی 1398 - 15   30 December 2019
ارسال به دوستان
الف الف

در جلسه با مدیر کل دفترفنی استانداری مطرح شد:

با حضور شهردار،ریاست شورا،کارشناس ساختمانی در دفتر مدیرکل دفتر فنی استانداری صورت گرفت:

 پیگیری مطالبات و خواسته های مردم و اصلاح طرح هادی شهر دالکی در جلسه کارگروه مغایرت های اساسی

  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دالکی :

روز دوشنبه ۹ دی ماه و در راستای پیگیری و اصلاح طرح هادی شهر مهندس جاودانی شهردار،آقای پناه ریاست شورا و مهندس فردمنش کارشناس واحد ساختمانی جلسه ای در دفتر فنی استانداری با مهندس موسوی مدیر کل دفتر فنی استانداری و اعضای کارگروه مغایرت های اساسی برگزار شد.

 در این جلسه خواسته ها و اصلاحیه های مربوط به طرح هادی شهر توسط شهرداری دالکی مطرح گردید و مقرر گردید بعضی موارد اصلاح و بقیه موارد و ودرخواستها در کمیسیون های مربوطه مطرح و تصمیم گیری شود

.

شهرداری دالکی